NELEMANS BLOG

November 12, 2019

In art. 6:82 BW staan een aantal elementen genoemd waaraan een ingebrekestelling moet voldoen. Het moet gaan om een schriftelijke verklaring inhoudende een aanmaning om binnen een redelijke termijn de beloofde afspraak alsnog na te komen. Een schuldenaar voert in de pr...

April 17, 2019

Een schuldenaar, die in verzuim is, kan zijn verzuim zuiveren door alsnog behoorlijke nakoming aan te bieden. De vraag is wanneer een schuldeiser gehouden is om een dergelijk voorstel van de schuldenaar te accepteren. Het onterecht weigeren van een zuiveringsaanbod kan...

Please reload

Heeft u een vraag of opmerking over onze blogs? Meld het ons dan gerust!