NELEMANS BLOG

December 24, 2019

Deze blog staat in het teken van de informatieplicht van de dienstverrichter ter zake van diens algemene voorwaarden (art. 6:230c BW). De dienstverrichter kan naast de normale terhandstellings- en terbeschikkingstellingsmogelijkheden (zie blog: ‘het vertrekken van alge...

November 12, 2019

Algemene voorwaarden, ook wel bekend onder de noemer ‘kleine lettertjes’, worden maar zelden echt doorgenomen. Niettemin rust op een gebruiker de wettelijke plicht (art. 6:233 sub b BW) om zijn wederpartij vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst een redelijke m...

Please reload

Heeft u een vraag of opmerking over onze blogs? Meld het ons dan gerust!