NELEMANS BLOG

November 23, 2018

In de meeste aanbestedingsgeschillen gaat het over de vraag of de aanbestedende dienst een inschrijving juist heeft beoordeeld. De verliezende inschrijver zal als eisende partij in die gevallen de rechter ervan proberen te overtuigen dat de beoordeling onjuist was en z...

May 25, 2018

Nederlandse woningcorporaties zijn hoofdzakelijk stichtingen of verenigingen die als kerntaak hebben om betaalbare woningen te bouwen, te verhuren en te beheren. In 2013 waren er zo’n 375 woningcorporaties actief op de Nederlandse woningmarkt. Woningcorporaties zijn on...

December 16, 2017

Rechtszaken in aanbestedingsgeschillen betreffen bijna uitsluitend kortgedingprocedures. De partij die een gunningsbeslissing wil aanvechten moet doorgaans binnen 20 dagen een kort geding aanhangig maken om zo te voorkomen dat er een overeenkomst wordt gesloten met de...

April 2, 2017

In 2007 is een herziene versie van de rechtsbeschermingsrichtlijn (2007/66) vastgesteld. Deze richtlijn had en heeft als doel om inschrijvers, gegadigden of belanghebbenden de mogelijkheid te bieden om een beroep te doen op rechtsbescherming bij aanbestedingen. 

In Nede...

Please reload

Heeft u een vraag of opmerking over onze blogs? Meld het ons dan gerust!