NELEMANS BLOG

August 24, 2018

Met enige regelmaat komt het voor dat er tijdens bouwwerkzaamheden schade ontstaat aan leidingen of kabels die in de grond van een bouwperceel zijn gelegen. De vraag is dan wie aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade aan de leidingen.

De casus wordt soms nog ie...

February 23, 2018

In commerciële contracten wordt vaak een boetebeding opgenomen als prikkel tot nakoming van bepaalde verplichtingen of om de schade in geval van tekortkomingen reeds vooraf op een bepaald bedrag te fixeren. Op het moment dat een van de partijen de verplichtingen uit de...

September 1, 2017

In een juridische procedure zal de eiser aan zijn vordering de feiten ten grondslag moeten leggen die dragend zijn voor toewijzing van zijn vordering. Hij zal dus voldoende onderbouwd moeten aangeven waarom hetgeen hij vordert door de rechter moet worden toegewezen. Om...

June 30, 2017

In de bouw wordt in veel gevallen gewerkt met standaard algemene voorwaarden, zoals de
UAV 1989/2012. In deze voorwaarden wordt afstand gedaan van het recht om de gewone rechter te laten beslissen over geschillen die voortvloeien uit de aannemingsovereenkomst. De Raad...

Please reload

Heeft u een vraag of opmerking over onze blogs? Meld het ons dan gerust!