NELEMANS BLOG

April 17, 2019

Een schuldenaar, die in verzuim is, kan zijn verzuim zuiveren door alsnog behoorlijke nakoming aan te bieden. De vraag is wanneer een schuldeiser gehouden is om een dergelijk voorstel van de schuldenaar te accepteren. Het onterecht weigeren van een zuiveringsaanbod kan...

November 23, 2018

In de meeste aanbestedingsgeschillen gaat het over de vraag of de aanbestedende dienst een inschrijving juist heeft beoordeeld. De verliezende inschrijver zal als eisende partij in die gevallen de rechter ervan proberen te overtuigen dat de beoordeling onjuist was en z...

February 23, 2018

In commerciële contracten wordt vaak een boetebeding opgenomen als prikkel tot nakoming van bepaalde verplichtingen of om de schade in geval van tekortkomingen reeds vooraf op een bepaald bedrag te fixeren. Op het moment dat een van de partijen de verplichtingen uit de...

December 16, 2017

Rechtszaken in aanbestedingsgeschillen betreffen bijna uitsluitend kortgedingprocedures. De partij die een gunningsbeslissing wil aanvechten moet doorgaans binnen 20 dagen een kort geding aanhangig maken om zo te voorkomen dat er een overeenkomst wordt gesloten met de...

September 1, 2017

In een juridische procedure zal de eiser aan zijn vordering de feiten ten grondslag moeten leggen die dragend zijn voor toewijzing van zijn vordering. Hij zal dus voldoende onderbouwd moeten aangeven waarom hetgeen hij vordert door de rechter moet worden toegewezen. Om...

May 18, 2017

Procederen betekent een procesrisico nemen. Cliënten vertrouwen erop dat de rechter hun zaak vakkundig en foutloos zal behandelen, maar de meeste advocaten weten dat zelfs een schijnbaar gewonnen zaak soms verkeerd uitpakt. Na de eerste teleurstelling, wordt de motiver...

Please reload

Heeft u een vraag of opmerking over onze blogs? Meld het ons dan gerust!