April 2, 2017

In 2007 is een herziene versie van de rechtsbeschermingsrichtlijn (2007/66) vastgesteld. Deze richtlijn had en heeft als doel om inschrijvers, gegadigden of belanghebbenden de mogelijkheid te bieden om een beroep te doen op rechtsbescherming bij aanbestedingen. 

In Nede...

Please reload

Heeft u een vraag of opmerking over onze blogs? Meld het ons dan gerust!