November 12, 2019

Algemene voorwaarden, ook wel bekend onder de noemer ‘kleine lettertjes’, worden maar zelden echt doorgenomen. Niettemin rust op een gebruiker de wettelijke plicht (art. 6:233 sub b BW) om zijn wederpartij vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst een redelijke m...

November 12, 2019

In art. 6:82 BW staan een aantal elementen genoemd waaraan een ingebrekestelling moet voldoen. Het moet gaan om een schriftelijke verklaring inhoudende een aanmaning om binnen een redelijke termijn de beloofde afspraak alsnog na te komen. Een schuldenaar voert in de pr...

Please reload

Heeft u een vraag of opmerking over onze blogs? Meld het ons dan gerust!