December 24, 2019

Deze blog staat in het teken van de informatieplicht van de dienstverrichter ter zake van diens algemene voorwaarden (art. 6:230c BW). De dienstverrichter kan naast de normale terhandstellings- en terbeschikkingstellingsmogelijkheden (zie blog: ‘het vertrekken van alge...

Please reload

Heeft u een vraag of opmerking over onze blogs? Meld het ons dan gerust!