NELEMANS BLOG

September 1, 2017

In een juridische procedure zal de eiser aan zijn vordering de feiten ten grondslag moeten leggen die dragend zijn voor toewijzing van zijn vordering. Hij zal dus voldoende onderbouwd moeten aangeven waarom hetgeen hij vordert door de rechter moet worden toegewezen. Om...

June 30, 2017

In de bouw wordt in veel gevallen gewerkt met standaard algemene voorwaarden, zoals de
UAV 1989/2012. In deze voorwaarden wordt afstand gedaan van het recht om de gewone rechter te laten beslissen over geschillen die voortvloeien uit de aannemingsovereenkomst. De Raad...

May 18, 2017

Procederen betekent een procesrisico nemen. Cliënten vertrouwen erop dat de rechter hun zaak vakkundig en foutloos zal behandelen, maar de meeste advocaten weten dat zelfs een schijnbaar gewonnen zaak soms verkeerd uitpakt. Na de eerste teleurstelling, wordt de motiver...

April 2, 2017

In 2007 is een herziene versie van de rechtsbeschermingsrichtlijn (2007/66) vastgesteld. Deze richtlijn had en heeft als doel om inschrijvers, gegadigden of belanghebbenden de mogelijkheid te bieden om een beroep te doen op rechtsbescherming bij aanbestedingen. 

In Nede...

Please reload

Heeft u een vraag of opmerking over onze blogs? Meld het ons dan gerust!