top of page

Evaluatie van de rechtsbeschermingsrichtlijn door de Europese Commissie


In 2007 is een herziene versie van de rechtsbeschermingsrichtlijn (2007/66) vastgesteld. Deze richtlijn had en heeft als doel om inschrijvers, gegadigden of belanghebbenden de mogelijkheid te bieden om een beroep te doen op rechtsbescherming bij aanbestedingen.

In Nederland is deze richtlijn geïmplementeerd in artikel 2.127 (Alcatel-periode) en artikel 4.15 e.v. van de Aanbestedingswet 2012.

De rechtsbeschermingsrichtlijn is nu door de Europese Commissie geëvalueerd om te bezien of de doelstellingen op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier worden behaald. De Commissie komt tot de conclusie dat dit grotendeels het geval is zodat de richtlijn op dit moment in zijn huidige vorm van kracht zal blijven. De Commissie plaatst evenwel een aantal aanvullende maatregelen bij de richtlijn die ervoor moeten zorgen dat de richtlijn optimaal kan functioneren:

  • Het creëren van een netwerk van instanties binnen de lidstaten om samenwerking te bevorderen en best practices te kunnen uitwisselen.

  • Een 'Remedies scorebord' opzetten om gegevensverzameling ten aanzien van rechtsbescherming te kunnen faciliteren.

  • Uitwerken van richtsnoeren door de Europese Commissie ten behoeve van de praktische uitvoering van de rechtsbeschermingsrichtlijn.

  • Het starten van handhavingsacties door de Europese Commissie indien het probleem niet via een andere weg kan worden opgelost.

Meer informatie over de evaluatie vindt u op de website van de Europese Commissie en van Europa Decentraal.

Wilt u meer informatie over de rechtsbeschermingsrichtlijn, neemt u dan gerust contact op met onze specialisten Colin Nelemans en Anne van Onna.

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page