Follow Us

Please reload

Recent Posts

De statistiek van procederen in hoger beroep

May 18, 2017

Procederen betekent een procesrisico nemen. Cliënten vertrouwen erop dat de rechter hun zaak vakkundig en foutloos zal behandelen, maar de meeste advocaten weten dat zelfs een schijnbaar gewonnen zaak soms verkeerd uitpakt. Na de eerste teleurstelling, wordt de motivering van het oordeel in het vonnis geanalyseerd. Ontbreekt een deugdelijke motivering of is de gegeven motivering onjuist, dan willen cliënten de juridische procedure voortzetten in hoger beroep. In dat geval zijn zij benieuwd naar de platte statistiek van hoger beroep.

 

Aantal zaken in hoger beroep

 

In handelszaken wordt in 30% (driejaarlijks gemiddelde 2011-2013) van de gevallen hoger beroep ingesteld. Dat is een aanmerkelijke stijging ten opzichte van de vorige meting, die uitkwam op 18% (driejaarlijks gemiddelde 2009-2011). Het civielrechtelijk hoger beroep kwam daarmee in de jaren 2009 t/m 2014 ongeveer 15.000 keer per jaar voor, en in ruim 60% van de gevallen betrof dit de zgn. handelszaken (de commerciële geschillen).

 

Doorlooptijden in hoger beroep

 

De gemiddelde doorlooptijd tussen de start van een zaak bij het gerechtshof en de uitspraak in die betreffende zaak bedraagt 42 weken (bij de in 2014 afgeronde zaken). Dit is een daling in de doorlooptijd van 4 weken ten opzichte van de in 2010 afgeronde zaken (toen 52 weken).

Interessant detail is dat het voor de doorlooptijd niet zoveel uitmaakt of er al of niet een zitting werd gehouden: bijna de helft van zowel de zaken die schriftelijk werden afgedaan als van de zaken waarin één zitting is gehouden, werden binnen een jaar afgedaan.

 

Succespercentage van het hoger beroep

 

De kans om in hoger beroep het oordeel van de rechtbank succesvol aan te tasten is vrij hoog:

 

-          Percentage bekrachtiging vonnis/beschikking eerste aanleg: 42%.

-          Percentage vernietiging vonnis/beschikking eerste aanleg: 38% (in handelszaken 29%).

-          In de overige 20% hoger beroepen is geen arrest gewezen.

 

Wilt u meer informatie over het procederen in hoger beroep, neemt u dan gerust contact op met onze specialisten Colin Nelemans en Anne van Onna.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Archive

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon