Nelemans Advocaten

LITIGATION
BOUWRECHT     AANBESTEDINGSRECHT

De advocaten van Nelemans Advocaten hebben jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van litigation, bouwrecht en aanbestedingsrecht.

Litigation 

Procederen is specialistisch werk. Het vereist meer dan alleen een gedegen kennis van het materiële recht waarover een geschil wordt gevoerd. Strategisch en analytisch denkvermogen, een uitstekende kennis van het procesrecht en een gedisciplineerde werkwijze zijn minstens zo belangrijk in het voeren (en winnen) van procedures.

Hoewel elke advocaat voor u een procedure mag voeren, is dat voor veel advocaten geen dagelijkse kost. Bij Nelemans Advocaten ligt de nadruk juist op het procederen. Al onze advocaten specialiseren zich op het gebied van het proces- en verbintenissenrecht. Vanwege onze kantoorfocus (bouwrecht en aanbestedingsrecht) procederen we het vaakst over vastgoedgerelateerde geschillen, maar we staan u uiteraard ook graag bij in andersoortige geschillen of aansprakelijkheidskwesties.

Meer info

Bouwrecht 

Het private bouwrecht is een ingewikkeld en veelomvattend rechtsgebied. In verschillende stadia van het bouwproces kunnen conflicten ontstaan, vooral rond de oplevering (en de in dat kader al dan niet verbeurde kortingen/boetes) en bij meerwerk- of garantieclaims. Het team van Nelemans Advocaten procedeert vaak en graag over dit soort geschillen, welke procedures zich afspelen bij de raad van arbitrage voor de bouw en (steeds vaker) de 'gewone' civiele rechter. Al onze advocaten specialiseren zich op het gebied van het bouwrecht, waardoor onze kennis breed en diepgaand is.

Onze adviespraktijk ziet voornamelijk op advisering over de toe te passen algemene voorwaarden en standaardcontracten zoals de UAV 2012, UAV 1989, UAV-GC, AVA 2013 en de Standaard RAW Bepalingen 2015. Dagelijks adviseren wij cliënten over het op maat maken van deze standaarden.

Meer info
low angle photography of beige building

Aanbestedingsrecht 

Het aanbestedingsrecht reguleert de concurrentie om overheidsopdrachten op Europees en nationaal niveau. Voor zowel aanbestedende diensten als inschrijvers komt vaak veel kijken bij een aanbestedingsprocedure. 

Het team van Nelemans Advocaten adviseert haar cliënten onder meer bij het beantwoorden van de vraag of een opdracht aanbestedingsplichtig is, bij het kiezen van de juiste aanbestedingsprocedure en bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten. Ook worden we steeds vaker (in een steeds vroeger stadium) door aanbestedende diensten betrokken bij hun aanbestedingsprocedures om mee te denken over het vormgeven van de aanbesteding (met name op het gebied van de geschiktheidseisen en gunningscriteria) en de uitvoering van de aanbesteding (bijv. door het begeleiden van interviews en of concurrentiegerichte dialogen).

Naast het advieswerk procederen we vaak in kort geding over aanbestedingsgeschillen. De ene keer aan de zijde van de aanbestedende dienst, de andere kant aan de zijde van een teleurgestelde inschrijvers. 

Meer info

Team

 • Colin Nelemans

  Oprichter en naamgever van Nelemans Advocaten.

 • Tessa Meijlink

  Advocaat

 • Pim van der Lee

  Advocaat

 • Daya Samateh

  Office Assistant